MULCHING FILMS

Malç plastiklerinin sera ve açık tarla yetiştiriciliğinde çok önemli bir rolü vardır.

Malç plastiği kullanmanın başlıca yararları:

  • Bitkinin su ihtiyacını azaltır.
  • Yabancı otları kontrol altına alır.
  • Bitkilerin vejetatif büyümesini kontrol eder, ve büyüme sürecini iyileştirir.
  • Bitkiye zarar veren böcekleri yok eder.

Aşağıdaki tablo, Agriplast tarafından üretilen malç filmlerinin bazı özelliklerini göstermektedir.


Bayiliklerimiz